Etiketter

, , , , , , , , , , , ,

Den här dagen har varit ganska lugn. Dynamo-praktik, möte på MISA och inga känslomässiga katastrofer eller humörsvängningar. Har ni haft det bra?

Jag känner mig lite halvstressad inför SIP-mötet som äger rum nästa vecka. SIP står för samordnad individuell planering. Det har inte varit så tydligt senaste mötena, för ibland har andra involverade personer varit osäkra på om det blir av – eller rentav dykt upp, fast mötet var avbokat utan dennes vetskap.

På Dynamo har vi påbörjat ett projekt som kommer att handla om funktionsrätt (våra rättigheter osv) och bland annat varför det går under diskrimineringslagen, men inte som olaga diskriminering. Det kommer inte bara innefatta NPF, utan även andra typer av funktionsnedsättningar. Spännande!