Etiketter

I dag har jag särskild individuell planering (Sip). Igen. Senaste mötet var i början på juni.

SIP är när alla som deltar i ens vård, habilitering osv har ett möte tillsammans dör man bestämmer vem som ska göra vad.

Jag känner mig nervös och stressad…