Jag och A (kontaktperson på LSS-gruppboendet) spelade minigolf på eftermiddagen. Tjohejs!

Annonser