Etiketter

M (personal på LSS-gruppboendet) gav mig gula rosor i förlåt-present. Efter Funkismello bröt jag ihop för en grej hon sa… Well ja, två grejer..

image