Jag har skrivit så mycket poesi och betraktelser i dag! Åh!