Etiketter

,

Blodprydda påskliljor mot det frostvita gräset.
Gräsets skrik.
Åh, dessa skrik!

Daggkåpor svarta som kol, med en lila juvel i.
Åh, dessa kontraster!

En hand drar över gräset, men det förblir frostvitt.

Kolet – åh, detta kol!
Dessa lila juveler.
Dess skri.

Kontraster, för vad de är.