Etiketter

, , ,

Naglar rispar hål på pappersarket.
I ren frustration, i behov av att uttrycka sig.
När inte orden räcker till.
För känslan.
För stämningsläget.
Ångesten man går och bär på.
När ingenting är tillräckligt.