Jag är på avdelningen. Igår kom jag dit. Måendet är helt åt helvete och tvångstankarna kontrollerar mitt liv.