Jag vill inte känna efter,
vill inte minnas,
orkar inte inse att detta kommer att plåga mig livet ut.